Hubei Myers Petrochemical Co., Ltd
Hubei Myers Petrochemical Co., Ltd

Đầu tư Casting Wax

Các loại dầu và sáp vi quang được làm kết nối cho các loại sáp do phơi bày các khoản đầu tư và giúp khử chất lỏng sau khi sản xuất xong.

Trong quá trình phát triển của sáp để đúc bằng cơ sở chính, đây là một vật liệu đặc biệt cho việc sản xuất các phần khuôn đúc trong việc đầu tư, và nó là một trong những nhân tố quan trọng xác định chất lượng đúc. Đầu tư phân loại nhiều gồm các vật liệu nấm thấp nhiệt độ, các vật liệu nấm trung nhiệt độ và các vật liệu mốc nhiệt độ cao. Các vật chất đúc có độ ổn định tốt, co giãn thấp, bề mặt mịn, cao độ mạnh, có hình dạng tốt, và sản xuất các chất đúc khác nhau cho các bộ phận khác nhau. Các loại chất liệu nấm là các chất liệu đúc được lấp đầy và các nguyên liệu không được phủ đầy và được phân loại thành các mô hình sáp, sáp sửa chữa, sáp mô phỏng, sáp cổng, và sáp kết dính cho các đường này, v.v.


Bảo bối bột sáp Bình dân

Ứng dụng Wax công nghiệp