Hubei Myers Petrochemical Co., Ltd
Hubei Myers Petrochemical Co., Ltd

QKK

Điều kiện thanh toán của anh là gì?

Thông thường, các điều khoản thanh toán của chúng tôi là T/T 100=. mặt trước, chúng tôi cũng có thể chấp nhận tiền mặt trước, so sánh với bản sao B/L.

Số lượng lệnh tối thiểu là bao nhiêu?

Cách âm tính của chúng ta là một tấn, chọn một FCl là một chiêu hay đấy.

Mất bao lâu để chuyển đi?

Thông thường, chúng tôi có thể sắp xếp lô hàng của ông trong mười ngày sau khi thanh toán.

Khu vực nào sử dụng sáp paraffin?

Ngoài ra, sáp paraffin cũng được phổ biến bởi các công ty có các loại công nghiệp như Adhemar, Rodent Bains, Bùng nổ Công nghệ Pyrotechnics, Fertilizer Coating, Corrosion protection, Construction Boards (v.v. Gypsy, MDF, Particles Boards), Polish (Car care, Shoe, Floor, Wood, v., Fleble Paction, Poultry, Fire Logs * Nhóm; Vòng an toàn.

Có gì khác nhau giữa sáp paraffin hoàn hảo và hoàn hảo?

Điểm khác biệt chính giữa mảng sáp paraffin hoàn hảo và sáp paraffin bán mỏng là lượng dầu. Giá trị dầu của sáp paraffin hoàn toàn được chế tạo ít hơn 0.8. và lượng sáp paraffin bán mỏng hơn 1.8 Name Giá khác biệt là 50 yuan/ton.

Cách chọn sáp bằng rối?

Dựa vào chất lượng cháy và thay đổi mùa giải, việc chọn loại sáp paraffin rất quan trọng. Có hai yếu tố:chất lượng dầu và điểm tan chảy. Thông thường, điểm tan chảy của sáp paraffin từ 484511. Phần lớn nến tạo ra paraffin 58 hoàn hảo cho việc chế tạo nến. Tắm rửa bằng sáp tưởng thấp có thể biến dạng trong mùa hè.

Điều kiện thanh toán của anh là gì?

Thông thường, các điều khoản thanh toán của chúng tôi là T/T 100. mặt trước, chúng tôi cũng có thể chấp nhận tiền mặt trước, so sánh với bản sao B/L.

Số lượng lệnh tối thiểu là bao nhiêu?

Cách âm tính của chúng ta là một tấn, chọn một FCl là một chiêu hay đấy.