Hubei Myers Petrochemical Co., Ltd
Hubei Myers Petrochemical Co., Ltd

Vẽ lưới

vỏ phun dầu, sáp bọc và ủng Tất cả các chất tẩy sáp có thể được áp dụng vào nhiều bề mặt để giảm sự ảnh hưởng không mong muốn hay tương tác của nhiều chất lỏng (nước, dầu mỡ, v.v) và khí (oxy, v.v), có thể đóng vai trò chắn bảo vệ (tiết kiệm axit hay ẩm ướt). BJDZ Sò thô và sáp da được dùng để làm mềm mại và đẩy mạnh nước đối với đồ da.

Sẽ dùng sáp lựu đạn...trong vỏ bọc thuốc nổ làm vật cản hơi nước. Các loại sáp tinh thể tinh khiết được dùng để giảm thích trong việc sản xuất các ngòi nổ. BJDZ Wax dùng vào rất nhiều dụng cụ điện từ các thiết bị cách biệt. BJDZ Wax dành cho những bao bọc da được dùng trong việc xử lí vải để cung cấp chất bôi trơn, chống lại việc xâm nhập nước hay chất lỏng khác, và tác động vào cảm giác, nhìn, hoặc hiệu quả của sản phẩm hoàn thiện.


Bảo bối bột sáp Bình dân

Ứng dụng Wax công nghiệp